Alleen al in Nederland zijn er honderden studies. Grote kans dus dat u niet weet wat Technische Bedrijfskunde (TBK) precies inhoudt.


Ik kan als technische bedrijfskundige de zwakke punten in een organisatie vinden en vervolgens deze verbeteren. TBK is een brede opleiding, samengevat brengt het economietechniek en wiskunde samen in één draagvlak.

  • Economie in de zin van financien, marketing en personeel & organistatie.
  • Techniek in de zin van productiesystemen, bedrijfsprocessen en hoe deze exact opereren.
  • Wiskunde in de zin van modeleer- en kwantitatieve technieken om optimale routes, voorraden, fabricage-elementen te berekenen.

Technische Bedrijfskunde gaat verder de diepte in dan 'normale' Bedrijfskunde. Een TBK'er moet thuis zijn in de wiskunde en de techniek om de studie met succes af te sluiten.

Met de genoemde vakgebieden gecombineerd kan ik, alleen of met een team, problemen blootleggen in uw organisatie en deze oplossen.